Som ecològics

Ecoturisme

Turisme destinat a promoure la consciència ecològica i minimitzar l’impacte mediambiental.

A l’Ecofinca Lo Favaret estem aprenent i tractant de millorar el que, fins ara, hem aconseguit en la reducció del nostre impacte en el medi ambient, no només global, sinó també en el nostre entorn més immediat.

Hem rehabilitat i construït les nostres cases tenint en compte l’orientació, el disseny, l’aïllament, seguint la filosofia de la bio-arquitectura i l’autosuficiència, donant tot això com resultat una construcció integrada en el seu entorn i energèticament eficient.

Al no estar connectats a la xarxa elèctrica ni d’aigua, les nostres cases són autosuficients, és a dir, produïm la nostra pròpia energia i el nostre subministrament d’aigua ve de la pluja que recollim.

Bajantes para recoger el agua de la lluvia

A l’Ecofinca Lo Favaret recollim l’aigua de la pluja i l’emmagatzamem en una cisterna soterrània amb capacitat per 36.000 litres, situada sota la terrassa de la casa. A causa de l’escassetat de pluges en aquesta zona, a les Ecocases hem implementat un sistema d’ús i reciclatge de l’aigua que ens ajuda a aprofitar-la al màxim. Així podem arribar a consumir un màxim de 50 litres d’aigua al dia, tal com recomana l’OMS.

Panells solars fotovoltàics

A Lo Favaret, apostem clarament per les fonts d’energia renovables i no contaminants, recolzantnos en la nova revolució tecnològica que s’està produint en el camp energètic. Fem servir:

  • Energia solar fotovoltaica per produir la nostra energia elèctrica.
  • Energia solar tèrmica per escalfar l’aigua.
  • Energia per biomassa per escalfar les cases mitjançant xemeneies-caldera i terra radiant a Escape.
Manto vegetal

El 2002 vam adquirir la finca que anteriorment a la nostra arribada havia estat explotada de manera intensiva, fent servir productes químics altament contaminants tant per al fruit (i per tant per al consumidor final), com per al sòl, la flora i la fauna de la finca. Avui dia, després de 13 anys de regeneració de la finca per mitjà de pràctiques ecològiques, el sòl torna a estar cobert d’un mantell vegetal que proporciona beneficis fonamentals per a la salut mediambiental de l’entorn.

Baldosas hidráulicas reutilizadas

Creiem fermament en la regla de les 3R (actualment s’ha ampliat a les 4R): reduir, reutilitzar, reciclar i rebutjar. Una proposta sobre hàbits de consum que ens ofereix eines per consumir d’una manera ètica i responsable, i donar prioritat a la reducció en el volum de residus generats.

Un alt percentatge de materials de construcció, mobiliari, decoració, etc, de les nostres Ecocases, provenen del reciclatge o estan fets per nosaltres.

L’any 2013, Ecofinca Lo Favaret ha estat certificada per l’Associació de Turisme Sostenible d’Espanya Ceres Ecotur com Allotjament de Turisme Sostenible. Els aspectes que s’han tingut en compte per certificar-nos han estat:

  • Comportament del visitant que és conscient i de baix impacte.
  • Sensibilitat i estima pel que fa a les cultures locals i la diversitat biològica.
  • Suport als esforços locals de conservació.
  • Beneficis sostenibles per les comunitats locals.
  • Participació local en la presa de decisions.
  • Components educacionals per al viatger i per les comunitats locals.